...

HS150 系列加速度传感器

       HS150 系列加速度传感器,包括顶出和侧出,可选一体电缆,M12或MS接口,可选灵敏度,低频,安装螺纹等。

2019-06-20191
...

HS 防爆型加速度传感器

       HS170I,HS170IS;HS150I,HS150IS 防爆型加速度传感器系列

2019-06-23104
...

HS180S 小尺寸侧出加速度传感器

       小尺寸,测出口

2019-06-2037
...

HS170 系列加速度传感器

       HS170 是通用紧凑型加速度传感器,包括顶出和侧出口,一体电缆等选择

2019-06-2062