...

HS-420T/RT振动速度+温度输出传感器

       振动速度,加温度毫伏或热电阻输出。

2021-08-1639
...

HS-420I/M 防爆型振动速度传感器

       本安型振动传感器,适用于石化、煤炭等防爆环境。

2021-08-1623
...

HS-420 速度输出型振动传感器

       用于连接PLC/DCS系统;客户化选择或定制

2021-08-1633